Rätt rustad för varje olycka

Vi hjälper er med ert systematiska säkerhetsarbete genom våra smarta lösningar och vår kompetenta personal. Med vår bredd kan vi alltid erbjuda rätt kompetens för uppdraget hos våra kunder. Våra olika affärsområden sträcker sig från brand och första hjälpen-produkter, utbildningar, via krisövningar och krishantering, till ambulansverksamhet med ambulansflyg. Vår ambition är att varje dag hjälpa våra kunder bli rätt rustade för varje olycka.

Utbildningar och kurser

Alla våra utbildningar sker hos er, på er arbetsplats. Vi minimerar därmed tiden som kursdeltagarna måste vara borta från sina arbetsuppgifter. Våra instruktörer tar med sig allt utbildningsmaterial. För en kurs i hjärt- och lungräddning (HLR) är ett konferensrum en bra plats att vara på. Utbildningen är praktisk med flera övningar där det behövs lite golvutrymme för övningsdockorna..

Krisövningar

Arbetsplatsolyckor är fortfarande alltför vanliga. Safeaid kan hjälpa ditt företag med allt från hur du på bästa sätt hanterar en Första Hjälpen-insats, via hur du hanterar en krissituation on site till hur krisledningen centralt görs på bästa sätt.

Populära produkter

Våra konsulter hjälper till att välja rätt utrustning inom första hjälpen och brandredskap. Med vårt breda sortiment kan vi ta fram de bästa produktvalen för varje arbetsplats. Rätt produkt på rätt plats är en förutsättning när olyckan sker och vi hjälper gärna till med rådgivning så att ni blir rätt rustade.

Brandsläckare 6kg ABC-Pulver

Hjärtstartare G5 paket

Första Hjälpen Tavla

Första Hjälpen Kit

Ögonskölj Kem-kit

Första Hjälpen Akutväska

Sjukvård

Inom affärsområdet sjukvård erbjuder vi tjänster inom ambulansflyg och ambulansverksamhet. Vi är även specialiserade inom utbildningar och utbildningsprodukter till sjukvården och kan hjälper er att nå era utbildningsmål och förbättra er verksamhet.