Bårutbildning på Norra länken

Det var en lyckad dag med övning i hur båren skall användas för evakuering av en skadad person på Norra länken projektet. Arbete i tunnlar och trånga schakt ställer höga krav på både utrustning och kunskap för att kunna agera om olyckan är framme. SafeAid levererade både bår och utbildning till projektet som nu är redo om den behövs.

Norra länken är ett av Europas största vägtunnelprojekt som sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till Roslagsvägen vid Frescati.

Behöver ni också hjälp med utbildning? Klicka här