SMS-livräddare

Vi vill påminna alla er som vi utbildat i HLR med AED om SMS-livräddare. Anmäl er gärna som SMS-livräddare och bli en del av ett unikt samarbete att rädda liv. 
Systemet är idag aktivt i Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Västmanland, Region Sörmland.Under hösten 2019 ansluter Region Blekinge och Region Östergötland. Appen SMSlivräddare larmar dig när någon i närheten drabbats av ett misstänkt hjärtstopp. Om du är en av de som befinner sig närmast till platsen där någon rapporteras ha drabbats av ett misstänkt hjärtstopp larmas du genom appen.

https://www.smslivraddare.se/installationssida/#_ga=2.69658384.1442652518.1568886102-1521600849.1568886102