Peder von Stedingk

Spännande samarbete med Husmuttern AB

SafeAid har startat ett spännande samarbete med Husmuttern AB där vi kommer att leverera allt förbandsmaterial till Husmutterns fabriker runt om i Sverige. Husmuttern AB utvecklar ett huskoncept för att producera modulhus sammansatta av standardiserade komponenter efter slutanvändarens behov. Huskonceptet är ett standardiserat, demonterbart och återvinningsbart enplanshus, för permanenta samt tillfälliga byggnadslov. Klicka här för att …

Spännande samarbete med Husmuttern AB Läs mer »