Brandsläckare AVD Lithium 6L

6 liters AVD brandsläckare är lämplig att
använda mot bränder i Litium-Jon batterier och fasta
metaller. Lithiumbrandsläckaren är testad och godkänd
enligt EN3-7. Släckaren är designad för att upprätthålla
högsta prestanda och kvalitet. Släckmedlet skall bytas
vart femte år.

FUNKTION
Den höga halten vatten i AVD kyler brandhärden effektivt. Eftersom AVD har
en god vertikal vidhäftning kyler AVD vertikala områden där andra
släckmedel rinner av snabbt utan märkbar effekt.
AVD lägger sig som ett täcke över brandhärden vilket hindrar syretillförseln
och kväver elden snabbt. Eftersom vermikulit står emot höga temperaturer
upp till en bra bit över 1000C så ligger täcket av AVD intakt även vid de
svåraste och hetaste Litium-Jon bränderna.
AVD är en extremt god termisk isolator. Vid påläggning av AVD isoleras de
intakta battericellerna från brandhärden där termisk rusning och
propagering sker. På så sätt bryts kedjereaktionen av och
värmeöverföringen från cell till cell avstannar snabbt och effektivt.
De unika egenskaperna i AVD gör att släckmedlet kan användas inom flera
områden särskilt inom brandbegränsning. Vi har gjort interna tester mellan
fordon och byggnader med goda resultat.
AVD är det enda släckmedlet med oberoende tredjepartstester för släckning
av Litium-Jon batterier.
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Industri, butiksverksamhet, offentlig verksamhet, mekanisk verkstad, bostäder,
lagerlokaler, flygplatser, hamnar, återvinningsstationer,
sjukhus, batteriinsamling etc.