Philips HS1, Pads barn/spädbarn

Elektroder till PHILIPS HS1 för användning på barn.

Dessa elektroder är avsedda för spädbarn och barn. De avger 50j bifasisk elstöt.
Tänk på att aldrig öppna kassetten om det inte är nödvändigt. Elektroderna har en gel som då torkar ut och slutar fungera och måste då bytas ut.
Vi garanterar alltid minst ett år hållbarhetstid på elektroderna. Kontrollera alltid sista datum på elektroderna när du får dem.