Ögonskölj Plum Duo 1000 ml

Steril natriumkloridlösning 0,9%. Spolar båda ögonen samtidigt. Spoltid: 5 min.