Ögonsköljskåp Plum duo 2x1000ml

Ögonsköljskåp Plum Duo 2x1000ml

  • Dammtäta väggstationer i slagfast flamingo
  • Gör första hjälpen synlig och lättillgänglig
  • Säkerställer en snabb och effektiv ögonsköljning
  • Går snabbt och enkelt att montera på väggen nära arbetsplatsen
  • Kan hängas där behovet för ögonblicklig sköljning kan bli aktuellt
  • Utrustad med tydliga piktogram och spegel
  • Framförallt lämplig för produktionsområden med mycket damm och smuts
  • Kan användas vid mobila arbetsplatser