Flykthuva SR 77-3 med väska

En flykthuva är ett filtrerande andningsskydd för användning vid utrymning under brand eller vid olyckor med kemikalieutsläpp. Flykthuva SR 77-3 är baserad på Sundströms halvmask SR 100, som är monterad i en huva av flamsäkert och kemikaliebeständigt material. Huvan kan snabbt och enkelt tas på, utan föregående justering. Huvan är vakuumförpackad i en aluminiumpåse.

Flykthuva SR 77-3 är avsedd att användas som andningsskydd under utrymning vid brand och vid kemikalieolyckor. Huvan är en engångsprodukt och skyddar bara i miljöer med normal syrehalt, 17-21 %. Max användningstid är 30 min.

SR 77-3 är ett filtrerande andningsskydd i kombination med huva för användning vid utrymning under brand och vid kemikalieolyckor. Huvan är baserad på Sundströms halvmask i silikon som är monterad i en huva tillverkad av flamtåligt och kemikaliebeständigt material. Huvorna är vakuumförpackade i en aluminiumpåse. Huvan kan snabbt och enkelt tas på utan föregående justering. Huvan finns i två storlekar och passar de flesta vuxna och tonåringar. Huvan är utrustad med gasfilter SR 331-2 ABEK1-CO och partikelfilter SR 510 P3. Filterkombinationen skyddar mot kolmonoxid och andra giftiga gaser och partiklar som kan bildas vid brand och dessutom mot följande typer av gaser: A1, organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. B1, oorganiska gaser och ångor, t ex klor, svavelväte och cyanväte. E1, sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. K1, ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin.