Ytdesinfektion 0,5 liter, spray

Ytdesinfektionsspray 500 ml. Praktiskt spraymunstycke. Alkoholhalt 75%.