Skåp Batterivård

Praktisk box med både skyddsglasögon och skyddshandskar. Placeras ofta vid truckladdningsplats eller vid kemstationer. Där man hanterar kemiska produkter som kan vara skadliga, tex batterisyra, så skall det finnas tillgång till skyddshandskar och tättslutande skyddsglasögon.

Monteras enkelt på väggen.

Innehåll

Artikelnummer Produkt Antal
1111 Skyddsglasögon 1
1112 Skyddshandskar 1 par