Skyddsglasögon, för användning utanpå befintliga glasögon