Skyddshandskar

Syrafasta handskar för användning vid till exempel laddningsplats för truck.