Butik – Service – Bensin

Butiker ses ofta som offentliga platser. Det är naturligt att folk som råkat ut för en olycka vänder sig till närmsta butik för att få hjälp. Valet av material bör återspegla detta så att man i butiken även kan ta hand om en kund som gjort sig illa och behöver hjälp.

En bra tanke är att alltid ha en utryckningsväska i kassan. Är den korrekt utrustad så bör där finnas material för sårskador, både stora och små, ögonskölj, brännskador, klämskador samt gärna mun-mun mask ifall man behöver ge hjärt-lungräddning.

Se över skaderiskerna i butiken och även på lagret. Rätt material på rätt plats.

[block id=”safeaid-kontakta-oss-banner”]