Bygg – Anläggning

Valet av förbandsmaterial skall återspegla riskerna som finns på arbetsplatsen. Byggplatser kan byta utseende från dag till dag och det gäller att tänka igenom olycksrisken när man väljer förbandsutrustning. Det är viktigt att tänka på tillgängligheten för att snabbt kunna hjälpa en skadad person. Att utrusta byggbarackerna med stationär utrustning är bra då många vänder sig dit vid en olycka, men viktigt blir då att det också finns en utryckningsväska som man snabbt kan ta med sig till den skadade personen.

Om det går är det också bra att skapa förbandsstationer på flera ställen av byggarbetsplatsen. Tänk på att skylta upp dem ordentligt så att alla snabbt kan se var utrustningen finns. Det kan många gånger vara människor från flera olika bolag på samma bygge och de kanske nyss har börjat arbeta där; all utrustning måste vara tydligt skyltad och lättillgänglig.
[block id=”safeaid-kontakta-oss-banner”]