Idrottsanläggningar

En idrottsanläggning är både en arbetsplats för de som arbetar där, samt en samlingsplats för alla som idrottar där eller publiken som rest dit. Att säkerheten hålls hög för alla som vistas där bör vara högt prioriterat och valet av material bör göras både utifrån de risker som finns i arbetet men även de risker som finns för publik eller utövare.

Förbandsstationer med bärbara alternativ, en akutväska, är att föredra då avstånden kan vara stora på idrottsanläggningar och man behöver få med sig material fram till den skadade.

Att tänka på:

  • Utrusta verkstaden/verkstäderna som arbetarna använder
  • Utrusta de ställen som behöver ögonskölj – laddplatser, städrum, ismaskiner etc
  • Se till att det finns tillräckligt många bårar på anläggningen och att de är tydligt skyltade
  • Använd helst förbandsmaterial-stationer som är bärbara så att det går att ta med sig till den skadade
  • Hjärtstartare, med många människor på en plats ökar också risken för att det inträffar hjärtstopp där, se till att det finns tillräckligt många hjärtstartare och att personalen kan hantera dessa

[block id=”safeaid-kontakta-oss-banner”]