Industri

Att utrusta sin industri med rätt förbandsmaterial kan ibland kännas svårt. Det är riskerna på arbetsplatsen som skall lägga grunden för vilket material man skall utrusta med och vart det skall sitta. Förutom valet av utrustning måste man också tänka på att alla medarbetare vet rutinerna vid en olycka, hur man skall agera, vart materialet finns och kanske även vilket material som skall användas.

Är det en olycka med exempelvis syra så skall ögonsköljen som sitter närmast arbetsplatsen vara utrustad för denna typ av olycka. Att säkerställa rutiner för hur man agerar vid olyckor görs lämpligast tillsammans med utbildningarna i hjärt-lungräddning och första hjälpen.

Vid varje arbetsställe kan man kolla om maskinen eller arbetsstället har risker för:

  • Sårskador
  • Ögonskador
  • Brännskador
  • Klämskador

När man har klart för sig vilken typ av skaderisker som föreligger så kan man sedan komma fram till vilken typ av utrustning som passar bäst vid just denna maskinen eller arbetsställe.

SafeAid har en bred kunskap när det gäller att bedöma risker och välja vilket material som bör sitta var. Vi hjälper alla våra kunder med konsultation kring vilka typer av material som det finns att välja för de olika arbetsställena.

[block id=”safeaid-kontakta-oss-banner”]