Kontor

Skaderiskerna på ett kontor är generellt sett väldigt små, men de finns där. Behovet av förbandsmaterial på ett kontor kan ofta täckas av någon form av förbandsstation, ett skåp, en tavla eller ett första hjälpen-kit. Är det flera våningar bör det dock sitta material på varje våning, så att det kan räknas som lättillgängligt.

Hjärtstopp sker utan förvarning och är lika sannolikt på ett kontor som i en verkstad. Därför är det alltid en rekommendation att utrusta arbetsplatsen med en hjärtstartare och se till att rutiner finns för hur man skall agera vid hjärtstopp. En årlig kurs i hjärt-lungräddning är nödvändigt för att följa riktlinjerna som finns, det är även ett bra tillfälle att gå igenom de interna säkerhetsrutinerna och få en översyn av systematiska säkerhetsarbetet.

Hjärtstartaren bör sitta så att man alltid kan påbörja behandling inom 3 minuter. Är arbetsplatsen så stor så att det inte går, behövs det fler än en hjärtstartare.

[block id=”safeaid-kontakta-oss-banner”]