Verkstad

I verkstadsmiljön gäller det att välja material som sitter skyddat mot damm och smuts. Valet av material skall vara gjort med verksamhetens risker som grund.

I verkstadsmiljön finns det generellt risker för alla skadegrupperna, skärskador, ögonskador, brännskador och klämskador. Storleken på verkstad kan ha stor betydelse för vilket material som skall sitta vart. Är det en mindre verkstad kan det räcka med ett välutrustat förbandsskåp som har material för att behandla alla skadegrupperna. Det gäller då att se till att det finns ögonskölj vid de ställen som kräver det, truckladdningsplatser, kem- eller oljedepåer.

Är det en större verkstad så kan det vara bättre att sprida ut materialet. Finns det ett ställe där svetsarbeten sker, och det där är störst risk för brännskador, så kan brännskadematerialet placeras där. Varje station utrustas alltså efter stationen/arbetsställets risker.

Kunskap är mycket viktigt och att gå en första hjälpen-kurs som är speciellt inriktad på skaderisker i verkstadsmiljö är alltid att föredra framför en generell första hjälpen-kurs.

[block id=”safeaid-kontakta-oss-banner”]