Krisövningar

Arbetsplatsolyckor är fortfarande alltför vanliga. Safeaid kan hjälpa ditt företag med allt från hur du på bästa sätt hanterar en Första Hjälpen-insats, via hur du hanterar en krissituation on site till hur krisledningen centralt görs på bästa sätt.

Utbildning i krishantering

För er som känner att er krishantering inte är redo för en övning hjälper vi gärna till med utbildning och krishanteringsplan.

Vi har en enkel metodik som vi tillsammans med er implementerar i er organisation. Vi börjar med att lista de risker som finns och tittar på konsekvenserna om risken blir verklighet. När nuläget är klart skapar vi en krishanteringsplan tillsammans.

Bra krisplaner är alltid skapade av dem som senare eventuellt skall använda dem. Vi coachar och handleder under arbetet och delar med oss av vår erfarenhetsbank.

Scenarioövningar

Med scenarioövningar kan vi träna er personal att bli bättre rustade för en riktig olycka.

Vi kan anpassa övningen helt till er verksamhet och arbetsplats. I grunden jobbar vi med tre nivåer av övningar:

Nivå 1

I samband med en utbildning kan vi avsluta dagen med ett enkelt olycksscenario där den skadade personen hämtas med ambulans av riktig ambulanspersonal.

Vår observatör tittar på hur den skadade personen tas omhand av kollegorna och hur det fungerar att få in ambulansen till olycksplatsen.

Övningen avslutas med genomgång tillsammans med ambulanspersonal och observatör för att förbereda och lära oss mer inför en riktig olycka.

För många företag är det här en perfekt övning för exempelvis Safety Day.

Nivå 2

Ett allvarligare olycksscenario som kräver mer än bara Första Hjälpen och akutsjukvård av ambulans. Här behövs viss krisledning on site för att säkerställa allas säkerhet och välmående. Vi kan exempelvis behöva:

 • Säkerställa och fördela personal så att Första Hjälpen-insatsen har erforderliga resurser.
 • Räddningspersonal – har rätt resurser larmats och letts in till den skadade.
 • Övrig personal – finns fler skadade eller i fara? Utrymning – återsamling – inräkning
 • Följer någon den skadade till sjukhus? Vilket sjukhus? Kontakta anhöriga.
 • Hur mår övrig personal? Behövs hjälp från företagshälsvård? Hur hanteras eventuellt dödsbud.
 • Anmäla arbetsplatsolycka.
 • Kontakta Polis.
 • Kontakt med central krisledning.
 • Utvärdera situationen ur företagets synvinkel.
  Självklart ger våra observatörer och vår ambulanspersonal er feedback efter övningen.

Nivå 3

Ett olycksscenario som utvecklas till en kris i företaget. Kanske har en arbetsplatsolycka skett och brott mot Arbetsmiljölagen misstänks?
Företaget måste här både hantera Först Hjälpen-insatsen, krisledning on site och även stötta med central krisledning.

Under en fullskalig övning har vi rutinerade observatörer både on site och hos den centrala krisledningen.

Krisledningen kommer att ställas inför komplicerade frågeställningar, behöva ta besvärliga beslut och hantera media.

Utvärdering och feedback från våra observatörer ges både direkt efter övningen och i rapportform efteråt.

Låter det intressant?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig inom kort!