Spännande samarbete med Husmuttern AB

SafeAid har startat ett spännande samarbete med Husmuttern AB där vi kommer att leverera allt förbandsmaterial till Husmutterns fabriker runt om i Sverige. Husmuttern AB utvecklar ett huskoncept för att producera modulhus sammansatta av standardiserade komponenter efter slutanvändarens behov. Huskonceptet är ett standardiserat, demonterbart och återvinningsbart enplanshus, för permanenta samt tillfälliga byggnadslov. Klicka här för att […]

Utrymningsplan

    Äntligen kan vi erbjuda bra, tydliga och snygga utrymningsplaner till våra kunder. För dig som vill uppfylla kraven för Hjärtsäker zon krävs att alla utrymningsplaner även har hjärtstartaren markerad. Det kan vi nu ordna åt dig samtidigt som vi uppdaterar din utrymningsplan. Kontakta oss så hjälper vi dig med allt.

Vår nya hemsida

Välkomna till vår nya hemsida. Här hittar du information och nyheter om oss och våra produkter. Titta gärna på våra utbildningar och helhetslösningar som passar ditt företag. Känn dig fri att kontakta oss om det är någon information du inte hittar. Hör också av dig om du vill att vi ska kontakta dig angående offert eller att vi ska […]

Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige

SafeAid AB är nu medlem i BFHS där vi aktivt försöker driva marknaden för att fler ska överleva ett plötsligt hjärtstopp. BFHS har som syfte att samla branschen i ett gemensamt, oberoende forum för att leda opinion. BFHS arbetar för att: Öka förståelsen mellan myndigheter, brukare och forskningsmiljön. Säkerställa en god affärsmässig etik och moral inom branschen. […]