Brand- & Utrymningslarm

Basstation med GSM-uppkoppling, 160*235*60mm

Basstation standard, 160*235*60mm

Larmknapp med sirén och blixtljus, 160*235*60mm

Larmknapp med sirén, 160*235*60mm

Repetitionsenhet, repeater, 160*235*110mm

Rökdetektor dammtät, 160*235*135mm

Rökdetektor, 160*235*135mm

Värmedetektor, 160*235*60mm