Skyltar

Skylt Brandsläckare 210x210mm

Typskylt Brandsläckare ABC-Pulver 10x21cm

Typskylt Brandsläckare AVD Lithium 10x20cm

Typskylt Brandsläckare Koldioxid 10x20cm

Skylt (Röd) På andra sidan dörren 21×5 cm

Typskylt Brandsläckare Skum 10x20cm

Dekal (insidan glas) AED finns i lokalen 15×7,5 cm

Dekal AED 7×10 cm

Dekal AED finns i lokalen 15×7,5 cm

Dekal Brandsläckare 15×15 cm

Dekal Brandsläckare 7,5×7,5 cm

Dekal Första Hjälpen 15×15 cm

Dekal Första Hjälpen 7,5×7,5 cm

Dekal Kombi reflex AED-Väska-Bår 60x20cm

Plansch Barn-HLR med ram, 50x70cm

Plansch Luftvägsstopp med ram, 50x70cm

Plansch Vuxen-HLR med ram, 50x70cm

Ram till utrymningsplan A3

Skylt Använd handsprit

Skylt Återsamlingsplats aluminium 30×40

Utrymningsplan A3