Skyltar

Skylt Brandsläckare

Typskylt Brandsläckare ABC-Pulver

Typskylt Brandsläckare AVD

Typskylt Brandsläckare Koldioxid

Skylt På andra sidan dörren, röd

Typskylt Brandsläckare skum

Dekal (insidan glas) AED finns i lokalen 15x7,5 cm

Dekal AED 7x10cm

Dekal AED finns i lokalen 15x7,5 cm

Dekal Brandsläckare 15x15 cm

Dekal Brandsläckare 7,5x7,5 cm.

Dekal Första Hjälpen 15x15 cm

Dekal Första Hjälpen 7,5x7,5 cm

Dekal kombi reflex AED-Väska-Bår. 60x20 cm

Plansch Barn-HLR med ram, 50x70 cm

Plansch Luftvägsstopp med ram, 50x70 cm

Plansch Vuxen-HLR med ram, 50x70 cm

Ram till Utrymningsplan

Skylt Använd handsprit

Skylt återsamlingsplats aluminium 30x40 cm

Utrymningsplan A3