Nödskyltar

Dekal (insidan glas) AED finns i lokalen 15x7,5 cm

Dekal AED 7x10 cm

Dekal Första Hjälpen 15x15 cm

Dekal Första Hjälpen 7,5x7,5 cm

Skylt Återsamlingsplats aluminium 30x40

Skylt Hjärtstartare pil ner 500x120mm

Skylt Hjärtstartare pil vänster 500x120mm

Skylt Hjärtstartare pil höger 500x120mm