Nödskyltar

Dekal (insidan glas) AED finns i lokalen 15x7,5 cm

Dekal AED 7x10cm

Dekal Första Hjälpen 15x15 cm

Dekal Första Hjälpen 7,5x7,5 cm

Skylt återsamlingsplats aluminium 30x40 cm

Skylt Hjärtstartare - pil ned

Skylt Hjärtstartare - pil vänster

Skylt Hjärtstartare - pil höger