Grön

Pulversläckare 6 kg, PDE 6

Pulversläckare 12kg

Skylt Brandsläckare 210x210mm

Typskylt Brandsläckare ABC-Pulver 10x21cm

Typskylt Brandsläckare AVD Lithium 10x20cm

Typskylt Brandsläckare Koldioxid 10x20cm

Skylt (Röd) På andra sidan dörren 21×5 cm

Typskylt Brandsläckare Skum 10x20cm

Utrymningsväg pil höger efterlysande 300 x 150 mm

Utrymningsväg pil ner efterlysande 300 x 150 mm

Utrymningsväg pil vänster efterlysande 300 x 150 mm

Skyddsglasögon

Skåp Skyddshandskar – tom

Skåp Skyddsglasögon – tom

Skåp Batterivård

Dekal (insidan glas) AED finns i lokalen 15×7,5 cm

Dekal AED 7×10 cm

Dekal Brandsläckare 15×15 cm

Dekal Brandsläckare 7,5×7,5 cm

Dekal Första Hjälpen 15×15 cm

Dekal Första Hjälpen 7,5×7,5 cm