Grön

Pulversläckare 6 kg, PDE 6

Pulversläckare 12 kg

Skylt Brandsläckare

Typskylt Brandsläckare ABC-Pulver

Typskylt Brandsläckare AVD

Typskylt Brandsläckare Koldioxid

Skylt På andra sidan dörren, röd

Typskylt Brandsläckare skum

Utrymningsväg pil höger, efterlysande, alu, 300*150 mm

Utrymningsväg pil ner, efterlysande, alu, 300*150 mm

Utrymningsväg pil vänster, efterlysande, alu, 300*150 mm

Skyddsglasögon

Skåp skyddshandskar, tomt

Skåp skyddsglasögon tomt

Skåp batterivård

Dekal (insidan glas) AED finns i lokalen 15x7,5 cm

Dekal AED 7x10cm

Dekal Brandsläckare 15x15 cm

Dekal Brandsläckare 7,5x7,5 cm.

Dekal Första Hjälpen 15x15 cm

Dekal Första Hjälpen 7,5x7,5 cm