Grön

Pulversläckare 6 kg, PDE 6

Pulversläckare 12kg

Skylt Brandsläckare 210x210mm

Typskylt Brandsläckare ABC-Pulver 10x21cm

Typskylt Brandsläckare AVD Lithium 10x20cm

Typskylt Brandsläckare Koldioxid 10x20cm

Skylt (Röd) På andra sidan dörren 21x5 cm

Typskylt Brandsläckare Skum 10x20cm

Utrymningsväg pil höger efterlysande 300 x 150 mm

Utrymningsväg pil ner efterlysande 300 x 150 mm

Utrymningsväg pil vänster efterlysande 300 x 150 mm

Skyddsglasögon

Skåp Skyddshandskar - tom

Skåp Skyddsglasögon - tom

Skåp Batterivård

Dekal (insidan glas) AED finns i lokalen 15x7,5 cm

Dekal AED 7x10 cm

Dekal Brandsläckare 15x15 cm

Dekal Brandsläckare 7,5x7,5 cm

Dekal Första Hjälpen 15x15 cm

Dekal Första Hjälpen 7,5x7,5 cm