Röd

Brandsläckarkärra, exkl filt, handske och släckare

Brandsläckarkärra, med filt och kärra, exkl släckare

Enkelskåp till brandsläckare 6kg

Dubbelskåp till brandsläckare 6kg

Fordonshållare, röd

Väggkrok Gloria

Fordonshållare plast för 2 kg

Hänvisningsarmatur Linus

Hänvisningsarmatur SAC Li-NOVA

Hänvisningsarmatur SAC U-25

Hänvisningsarmatur SAC U-32

Pulversläckare 2 kg, med slang

Pulversläckare 2 kg, typ F2 GM

Brandsläckare 6kg ABC-Pulver

Brandsläckare 12 kg pulver

Brandsläckare AVD Lithium

Väggkrok Gloria kolsyra 5 kg

Box till hörselskydd

Förfilter SR 221

Gasfilter

Gasfilter SR 518 A2