SafeAid SSA

Vi underlättar ert systematiska säkerhetsarbete

Ett färdigt system

Med SafeAid SSA får du allt som är kopplat till ert systematiska säkerhetsarbete samlat på ett och samma ställe. Vårt SSA-system gör livet enklare för säkerhetsansvarig med påminnelser, färdiga dokumenteringar, checklistor och tydliga rapporter.

Själv eller med hjälp av oss

Med hjälp av checklistorna är det enkelt att säkerställa att kontroller genomförs och vid behov åtgärdar bristerna, något som vi på SafeAid kan hjälpa till med såklart.

För vem gäller SSA?

Ett systematiskt säkerhetsarbete är viktigt för att skydda organisationer och individer från olika hot och risker. Alla organisationer, oavsett storlek eller bransch, måste ha en plan för sitt systematiska säkerhetsarbete. Detta inkluderar att identifiera och analysera potentiella hot, utveckla arbetsmiljöpolicy och rutiner, implementera åtgärder för att förebygga incidenter och skapa en plan för incidenthantering.

Dessutom måste organisationen utbilda och medvetandegöra sina anställda om säkerhetsrutiner och kontinuerligt utvärdera och förbättra sitt säkerhetsarbete.

Genom att ha en plan för det systematiska säkerhetsarbetet kan organisationen minimera risker och hantera säkerhetsincidenter effektivt.

Helhetslösning

Med SafeAid får ni en skalbar helhetslösning med rätt produkter och erfarna utbildare. Vi ser till att er säkerhetspolicy är aktuell och med våra utbildningar och realistiska krisövningar, helt anpassat till er verksamhet, vet alla vad som ska göras vid en olycka.

Kostnadsfri demo

Känner ni att ni skulle vara i behov av ett system för att hjälpa till med ert sysstematiska säkerhetsarbete är ni välkomna att fylla i formuläret så återkommer vi till er inom kort.

Vi hjälper självklart till i uppstarten så att allt är korrekt inlagt och ser till att ni får de rapporter och påminnelser ni behöver.

Beställ en demo här