Utbildningar för sjukvårdspersonal

A-HLR Barn

Avancerad hjärt-lungräddning till barn vänder sig i första hand till läkare och sjuksköterskor som arbetar med barn inom hälso- och sjukvården eller i prehospital verksamhet där det krävs beredskap för att kunna ta hand om barn med andnings- och/eller hjärtstopp.

Våra instruktörer har flera års erfarenhet i att lära ut de tekniker som används. Vi anpassar utbildningen efter era behov och utför den på plats i era lokaler. Deltagarna får därmed träna i en miljö där de känner sig hemma och slipper restid före/efter kursen.

Deltagaren lär sig att självständigt behandla ett barn med hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall deltagaren kunna utföra A-HLR till barn enligt gällande svenska riktlinjer.

Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

Kursinnehåll

 • bedöma svårt sjuka barn
 • praktiska övningar med luftvägshantering
 • HLR-teknik
 • defibrillering
 • intraosseös nålsättning
 • vätsketillförsel
 • teamträning med scenarioövningar

Lärandemål

Efter genomgången utbildning i A-HLR till barn ska deltagaren kunna:

 • förstå bakomliggande orsaker till hjärt- och andningsstopp hos barn
 • förstå vikten av att starta HLR tidigt
 • kunna larma och förstå hur larmorganisationen fungerar
 • kunna göra HLR med god kvalitet
 • kunna använda hjälpmedel inklusive syrgas och sugutrustning för att understödja andningen
  hos ett barn
 • kunna handlingsplanen för A-HLR till barn
 • kunna/förstå vilka arytmier som skall defibrilleras eller inte samt hur du använder en defibrillator
  på ett säkert och effektivt sätt till barn
 • förstå vikten av regelbunden träning och kontroll av akututrustningen

Få ett prisförslag

Fyll i formuläret och beskriv ditt behov så återkommer vi till dig med ett prisförslag inom kort. Välkommen till SafeAid!

Förkunskapskrav:​

 • ha gått Svenska HLR rådets kurs i Barn HLR eller repeterat under de senaste 6 månaderna
 • ha läst in kursboken i god tid innan kurstillfället
 • känna dig säker på HLR teknik, dvs bröstkompressioner och inblåsningar
 • ha genomfört HLR-rådets webbutbildning och blivit godkänd på nyckelfrågorna