Bild Barn HLR 1

Utbildning i barn-HLR är lämplig för alla som jobbar med barn, föräldragrupper, mor- och farföräldrar, simhallspersonal och liknande.

Utbildningen är också grundutbildning för till exempel räddningstjänst och hälso‐ och sjukvårdspersonal.

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Deltagare: 2‐12 personer

Förkunskaper: genomläst kursbok

Deltagare lär sig:

  • Skillnader mellan den vuxna och barnets kroppar
  • Hantera luftvägshinder på barn
  • Larma
  • Barn-HLR enligt riktlinjer
  • Placera barnet i stabilt sidoläge
  • Hjärtstartare och följa dennas enkla instruktioner
  • Som tillval: Hantera ett barn med allvarlig sjukdom eller skada