Brandutbildningar för företag och grupper

Brandskyddsansvarig

Kursen brandskyddsansvarig är en intensiv och praktisk utbildning som syftar till att ge deltagarna de nödvändiga kunskaperna och verktygen för att fungera som ansvariga för brandskyddet inom sin organisation.

Tidsåtgång: 2 timmar
Gruppstorlek: Max 12 personer
Förkunskaper: Grundläggande brandskydd

Under kursen kommer deltagarna att få en genomgång av de olika lagar och förordningar som reglerar brandskyddet i Sverige och lära sig att tolka och tillämpa dessa bestämmelser på sitt eget arbete. De kommer också att få en översikt över de olika typer av brandrisker som kan finnas och hur man kan förebygga och hantera dem effektivt.

En del av utbildningen kommer att ägnas åt att lära sig att planera och organisera brandskyddsarbetet. Deltagarna kommer också att få lära sig hur man utbildar och informerar sina kollegor och andra inom organisationen om brandsäkerhet.

Få ett prisförslag

Fyll i formuläret och beskriv ditt behov så återkommer vi till dig med ett prisförslag inom kort. Välkommen till SafeAid!

Förkunskapskrav:​

  • Genomgått kursen Grundläggande brand