HS-1_Action_shot_1En utbildning i D-HLR förutsätter aktuella kunskaper i grundläggande HLR. Denna utbildning är lämplig för yrkesgrupper som väktare, ordningsvakter, receptionister, polis, räddningstjänst, simhallspersonal etc.

Deltagare lär sig att självständigt agera om en person drabbas av hjärtstopp -utföra HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska riktlinjer -att vara teamledare

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Deltagare: 3-6 personer

Förkunskapskrav: grundutbildning HLR inom sex månader. Kan göras vid samma utbildningstillfälle inläst kursbok och webbutbildning