Brandutbildningar för företag och grupper

Grundläggande Brandskyddsutbildning

Denna grundläggande utbildning i brandskydd ingår i det systematiska brandskyddsarbetet och ger personalen ökat riskmedvetande samt kunskap och beredskap i hur man kan förebygga och agera vid händelse av brand, för att minska risken för skador på människa, miljö och egendom.

Kursinnehåll

I utbildningen går vi igenom och övar på:

 • Brandskydd på arbetsplatsen
 • Vad är vi skyldiga att göra?
 • Vad krävs för att det ska brinna?
 • Brandförlopp rumsbrand
 • Åtgärder vid brand R-V-L-S
 • Släckmedel
 • Brandorsaker
 • Brandceller
 • Utrymning
 • Praktisk släckövning med handbrandsläckare
 • Praktisk släckövning med brandfilt

Få ett prisförslag

Fyll i formuläret och beskriv ditt behov så återkommer vi till dig med ett prisförslag inom kort. Välkommen till SafeAid!

Förkunskapskrav:​

 • Inga förkunskaper krävs