Brandutbildningar för företag och grupper

Brandfarliga Heta Arbeten

Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. 

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, är utbildade och har certifikat.

Innehåll

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Målsättning/syfte

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet

Utbildningen ger behörighet och certifiering Heta Arbeten®, giltighetstid 5 år.

Distansutbildning under pandemin

Under 2020 finns det möjlighet att gå kursen på distans. Detta är ett led i att minska smittspridningen och distansutbildningarna är godkända av Brandskyddsföreningen. Det praktiska momentet undantas på distansutbildningen.

Certifikatet som delas ut efter utbildningen är samma som om man går utbildningen på plats och det är giltigt i 5 år.

Få ett prisförslag

Fyll i formuläret och beskriv ditt behov så återkommer vi till dig med ett prisförslag inom kort. Välkommen till SafeAid!

Förkunskapskrav:​

  • Inga förkunskaper krävs