HS-1_Action_shot_1HLR för insatspersonal

En utbildning i HLR för insatspersonal förutsätter aktuella kunskaper i grundläggande HLR. Denna utbildning är lämplig för yrkesgrupper som väktare, ordningsvakter, receptionister, polis, räddningstjänst, simhalls-personal etc.

Vi håller utbildningen på plats hos er och vi övar i er egen arbetsmiljö.

Alla våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och kurserna utförs enligt HLR-rådets riktlinjer. Efter kursen får alla deltagarna ett personligt kompetenskort.

 

Tidsåtgång: 4 timmar

Gruppstorlek: 4-6 personer

Förkunskaper: inläst kursbok D-HLR samt genomförd webbutbildning med godkänt resultat

 

GRUNDUTBILDNING I HLR för insatspersonal

  • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
  • Deltagaren lär sig att behandla personer med hjärtstopp med defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för D-HLR från 2016
  • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
  • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra HLR för insatspersonal enligt gällande riktlinjer.
  • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Lärandemål för grundutbildning i HLR för insatsperosnal

Deltagarna ska kunna

  • Veta hur larmorganisationen fungerar, förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering.
  • Utföra HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik samt använda andningsmask.
  • Behandla en person med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för HLR för insatspersonal.
  • Behandla en person med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer.
  • Förstå vikten av regelbunden träning

 

Våra instruktörer har flera års erfarenhet i att lära ut de tekniker som används. Vi anpassar utbildningen efter era behov och utför den på plats i era lokaler. Medarbetarna får därmed träna i en miljö där de känner sig hemma och slipper restid före/efter kursen.