Första hjälpen utbildning med praktik i nödläge

En gedigen Första hjälpen-utbildning som avslutas med ett olycksscenario där deltagarna får använda sina kunskaper och även samarbeta med ambulanspersonalen.

Tack vare dubbla instruktörer hinner vi med grunderna i Första Hjälpen och HLR med AED samt ett övningsscenario under tre effektiva timmar.

Det blir en utbildning som ger djupare förståelse och gör er bättre rustade för en eventuell olycka.

Tidsåtgång: 3 timmar

Gruppstorlek: max 20 personer

 

Utbildningen genomförs i halvgrupper som skiftas efter ca 1 timme. sedan avslutas allt tillsammans med en övning av ett olycksscenario. Alla deltagarna kommer att ha utbildats i både HLR med AED samt i Första hjälpen efter genomförd utbildning. 3

HLR med AED – utbildning i halvgrupp

Första hjälpen – utbildning i halvgrupp

Scenarioövning – övning med hela gruppen.