Heartstart_FRx_MainAction kopia

HLR vid elolyckor

HLR – Elskador kompletterar basal HLR-utbildning med praktiska åtgärder vid skador orsakade av el. Kursen kombinerar teoretiska kunskaper med en stor dos praktik. Praktiska övningar underlättar inlärningen och säkerställer att deltagarnas kunskaper finns kvar även lång tid efter kurstillfället.

Under kursen ger vi alla möjlighet att i egen takt bekanta sig med tekniker och handgrepp för att förvärva och befästa sina kunskaper på bästa sätt. Målet är glasklart: Efter avslutad kurs ska alla deltagare känna sig tillräckligt säkra för att utföra rätt behandling när en situation kräver det.

Kursen belyser vad som händer i kroppen när den utsätts för starkström och hur man minimerar efterföljande skador med rätt första hjälpen-behandling. Deltagarna lär sig även praktiskt omhändertagande av brännskador orsakade av el.

Vad ingår i utbildningspaketet:

 • Utföra medvetandekontroll
 • Utföra andningskontroll
 • Larma 112
 • Utföra HLR med god kvalitet
 • Bestämma sig för att använda hjärtstartare (om tillgänglighet finns)
 • Starta hjärtstartaren och följa de instruktioner som anges
 • Lägga en person i stabilt sidoläge
 • Luftvägstopp
 • Livsfarligt läge (bedöma din och den nödställdes säkerhet och vidta åtgärder)
 • Brännskador (omhändertagande av brännskador orsakade av el)
 • Elskador (skador orsakade av ström genom kroppen)
 • Chock (förebygga cirkulationssvikt)

Kurstid: ca 3 timmar

Antal deltagare: Upp till 12 stycken per kurs

Plats: Hos Er. Tillgång till fri golvyta att placera dockor på är enda krav.

Material: Projektor eller TV. Om det saknas säger ni bara till innan.

Safeaids instruktörer har flera års erfarenhet i att lära ut de tekniker som används. Vi anpassar utbildningen efter era behov och utför den på plats i era lokaler. Medarbetarna får därmed träna i en miljö där de känner sig hemma och slipper restid före/efter kursen.

Efter avslutad kurs får samtliga deltagare daterade kompetenskort för ”HLR med hjärtstartare”, underskrivna av instruktören. Diplom tilldelas arbetsplatsen.