Första hjälpen för företag och grupper

HLR & Första hjälpen L-ABCDE

Utbildningen för HLR & Första hjälpen ger grundläggande kunskaper i hur man utför hjärt-lungräddning, hur använder en hjärtstartare samt hur man behandlar en skadad person. Mycket fokus läggs på praktiska övningar så att alla deltagare lär sig hur de ska agera vid ett olycksfall.

Första Hjälpen Utbildning Anpassad för Er Arbetsplats

Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har omfattande erfarenhet av att undervisa i de senaste teknikerna för första hjälpen. Varje kurs är skräddarsydd för att möta era specifika behov och genomförs bekvämt på er arbetsplats. På så sätt kan era medarbetare träna i en bekant miljö och undvika onödig restid.

Innehåll och Praktiska Övningar:

Vår utbildning är hands-on och fokuserar på praktisk träning för att säkerställa att deltagarna behärskar varje teknik med hög kvalitet. Efter avslutad kurs tilldelas varje deltagare ett personligt kompetenskort som bekräftar deras färdigheter.

Under kursens gång täcker vi bland annat:

  • Hjärt-lungräddning (HLR) inklusive användning av hjärtstartare.
  • Medvetandekontroll och säkrande av luftväg.
  • Effektiv larmhantering och kedjan som räddar liv.
  • Stabilt sidoläge
  • Stoppa blödning med tryckförband eller tourniquet.
  • Första hjälpen vid olika nödsituationer såsom hjärtinfarkt, stroke, diabetes.
  • Hantering av akuta tillstånd såsom förgiftning, frätskada, cirkulationssvikt och allergiska reaktioner.
  • Krishantering och emotionellt stöd vid oväntade händelser.

Förbättra er arbetsplats säkerhet och trygghet

Kontakta oss idag för att skapa en skräddarsydd första hjälpen-utbildning som passar era behov och säkrar en tryggare arbetsmiljö för alla på er arbetsplats. Med vår expertis och engagemang kan vi tillsammans stärka säkerheten och minska risken för olyckor och skador.

Få ett prisförslag

Fyll i formuläret och beskriv ditt behov så återkommer vi till dig med ett prisförslag inom kort. Välkommen till SafeAid!

Förkunskapskrav:​

  • Inga förkunskaper krävs