Utbildningar för sjukvårdspersonal

S-HLR Barn

Utbildningsprogrammet S-HLR barn riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

Våra instruktörer har flera års erfarenhet i att lära ut de tekniker som används. Vi anpassar utbildningen efter era behov och utför den på plats i era lokaler. Deltagarna får därmed träna i en miljö där de känner sig hemma och slipper restid före/efter kursen. 

Kursinnehåll

 • grundläggande HLR till barn, en- livräddarteknik
 • grundläggande HLR till barn, två- livräddarteknik
 • handgrepp för att kunna hjälpa barn med luftvägsstopp
 • hantering av enkla hjälpmedel till barn samt rutiner för larm och träning av samarbete vid akuta situationer
 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR barn enligt gällande riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga
 • Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika
 • Kunna utföra rätt åtgärder till barn med hjärtstopp, andningsstopp och luftvägsstopp både som privatperson och i sin yrkesfunktion

Få ett prisförslag

Fyll i formuläret och beskriv ditt behov så återkommer vi till dig med ett prisförslag inom kort. Välkommen till SafeAid!

Förkunskapskrav:​

 • inläst kursbok S-HLR barn
 • läst materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”
 • genomförd webbutbildning med godkänt resultat