Utbildningar för sjukvårdspersonal

S-HLR Vuxen

Utbildningsprogrammet S-HLR vuxen riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

Våra instruktörer har flera års erfarenhet i att lära ut de tekniker som används. Vi anpassar utbildningen efter era behov och utför den på plats i era lokaler. Deltagarna får därmed träna i en miljö där de känner sig hemma och slipper restid före/efter kursen.

Kursinnehåll

 • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
 • Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016
 • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
 • utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik på hårt underlag
 • behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR
 • behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer

Få ett prisförslag

Fyll i formuläret och beskriv ditt behov så återkommer vi till dig med ett prisförslag inom kort. Välkommen till SafeAid!

Förkunskapskrav:​

 • inläst kursbok S-HLR vuxen
 • läst materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”
 • genomförd webbutbildning med godkänt resultat