Action_pictureUtbildning i S-HLR förutsätter aktuella kunskaper i grundläggande HLR med repetition inom 6 månader vid utbildningstillfället. Utbildningen är specifik för all sjukvårdspersonal inom såväl sluten som öppen vård.

Deltagare lär sig

 • Självständigt behandla hjärtstopp med hjärtstartare och syrgastillförsel
 • Utföra HLR enligt gällande riktlinjer
 • Fördjupade kunskaper i syrgas och sugutrustning
 • Revivator, pocketmask och svalgtub
 • Förstå vikten av hårt underlag alternativt hjärtbräda.

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Deltagare: 2-6 personer

Förkunskapskrav: godkänd grundutbildning inom 6 månader. Kan givetvis göras i samband med S-HLR. Inläst kursbok och godkänt webbtest

Lärandemål:

 • Vikten av att tidigt larma
 • Tidig HLR och tidig defibrillering
 • Kunna en- och tvålivräddarteknik
 • Larm och larmorganisation på arbetsplatsen
 • Använda pocketmask, revivator och svalgtub om detta finns på arbetsplatsen;
 • Sugutrustning
 • Handlingsplan för S-HLR
 • Vikten av repetitionsutbildning
 • Underhåll och koll av akututrustning
 • Förstå vad som händer fysiskt men också psykiskt när en människa drabbas av hjärtstopp