För sjukvården

För personal inom sjukvården erbjuder vi S-HLR samt A-HLR för både vuxna och barn. Våra instruktörer är mycket erfarna inom området och utbildningarna lämpar sig väl för alla som arbetar inom vården.

För sjukvården

S-HLR Barn

Utbildningsprogrammet S-HLR barn riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.
För sjukvården

S-HLR Vuxen

Utbildningsprogrammet S-HLR vuxen riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.
För sjukvården

A-HLR Vuxen

Utbildningsprogrammet A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen. Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.
För sjukvården

A-HLR Barn

Avancerad hjärt-lungräddning till barn vänder sig i första hand till läkare och sjuksköterskor som arbetar med barn inom hälso- och sjukvården eller i prehospital verksamhet där det krävs beredskap för att kunna ta hand om barn med andnings- och/eller hjärtstopp.