Första hjälpen

Vi har två grundutbildningar i Första Hjälpen varav den ena även innefattar HLR, se menyvalet till vänster. För att möta era behov på bästa sätt kan vi självklart skräddarsy utbildningen till er verksamhet.

Första hjälpen

L-ABC med HLR

Utbildningen för HLR & Första hjälpen ger grundläggande kunskaper i hur man utför hjärt-lungräddning, hur använder en hjärtstartare samt hur man behandlar en skadad person. Mycket fokus läggs på praktiska övningar så att alla deltagare lär sig hur de ska agera vid ett olycksfall.
Första hjälpen

L-ABC – Första hjälpen

I utbildningen ”L-ABC – Första hjälpen” får kursdeltagaren en bild av hur man kan agera för att minska lidandet, minska risk för skadeutveckling samt öka chansen för snabbare återhämtning i samband med sjukdom- eller olycksfall. Det går aldrig att helt vara förberedd när en olycka inträffar.