HLR Utbildningar

Vi har HLR-utbildningar i flera utbildningsnivåer. HLR med AED är valet för de flesta för företag, men vi erbjuder även D-HLR för Räddningstjänst/Polis/Väktare samt A-HLR och S-HLR för sjukvården.

HLR för barn skiljer sig från HLR för vuxna och för er som arbetar med barn är det viktigt att vara rätt utbildade. Vi tränar på barn HLR-dockor i barnstorlek för att ge bästa utbildningsresultatet.

HLR Utbildningar

Första hjälpen utbildning med praktik i nödläge

En gedigen Första hjälpen-utbildning som avslutas med ett olycksscenario där deltagarna får använda sina kunskaper och även samarbeta med ambulanspersonalen.
HLR Utbildningar

HLR för insatspersonal

En utbildning i HLR för insatspersonal förutsätter aktuella kunskaper i grundläggande HLR. Denna utbildning är lämplig för yrkesgrupper som väktare, ordningsvakter, receptionister, polis, räddningstjänst, simhalls-personal etc.
HLR Utbildningar

HLR vid elolyckor

HLR – Elskador kompletterar basal HLR-utbildning med praktiska åtgärder vid skador orsakade av el. Kursen kombinerar teoretiska kunskaper med en stor dos praktik. Praktiska övningar underlättar inlärningen och säkerställer att deltagarnas kunskaper finns kvar även lång tid efter kurstillfället.
HLR Utbildningar

HLR med AED

Utbildningen  HLR med AED (Vuxen-HLR med hjärtstartare) kombinerar teoretiska kunskaper med en stor dos praktik. Praktiska övningar underlättar inlärningen och säkerställer att deltagarnas kunskaper finns kvar även lång tid efter kurstillfället.
HLR Utbildningar

Barn HLR

Barn HLR utbildning ger grundläggande kunskaper i hur man behandlar luftvägsstopp och hjärtstopp på barn. Kursen delas in i behandling av barn 0 – 1 år och från 1 år till pubertet. Utbildningen riktar sig till personer som i sin yrkesroll arbetar med barn och förväntas kunna agera vid ett luftvägs- eller hjärtstopp.