Brandfilt i nylonpåse, 1,2 x 1,8m

Kategorier: Brand

Brandfiltar är lämpliga för att släcka brand
 i kläder och för att kväva brand i t.ex. kastruller, stekpannor, sängar eller på andra horisontella ytor.

Brandfiltar är lämpliga för att släcka brand
 i kläder och för att kväva brand i t.ex. kastruller, stekpannor, sängar eller på andra horisontella ytor.

Lämpliga användningsområden är t.ex.
Laboratorier
Storkök
Sjukhus
Skolor- kemi- slöjdsalar
Industri